Jak włączyć tryb awaryjny w systemie Windows 10

Ostatnio zaktualizowany:

Tryb awaryjny Windows 10 umożliwia uruchomienie systemu w uproszczonej, minimalnej wersji z ograniczonymi usługami, uruchomionymi programami i sterownikami. Jest to bardzo przydatne w przypadku analizy i naprawy systemu i tego, czy słaba praca komputera leży po stronie oprogramowania, czy urządzeń peryferyjnych.

Tryb awaryjny (ang. safe mode) można uruchomić w wielu wariantach konfiguracyjnych m.in. z obsługą sieci, wiersza poleceń. Podane rozwiązania powinny działać na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Niektórzy dostawcy sprzętowi np. dell, lenovo i inni posiadają preinstalowane systemy Windows 10, w których mogą być zablokowane niektóre z poniższych opcji.

Jak uruchomić tryb awaryjny?

Istnieją dwa sposoby. Pierwszy z nich to bezpośrednie uruchomienie za pośrednictwem komendy linii poleceń lub aplikacji zarządzania systemem.

Wygląd trybu awaryjnego Windows 10
Wygląd trybu awaryjnego Windows 10 oraz to ile potrzebuje pamięci ram.

Uruchomienie środowiska odzyskiwania systemu Windows 10 (WinRe)

4 sposoby na wywołanie w kolejność od najłatwiejszego.

  • Wciśnięty przycisk Shift + Uruchom ponownie z paska start Windows.
Pasek start uruchoemienie tryb winre
Shift + Uruchomienie ponowne wywoła tryb WinRe
  • Wciśnięty przycisk Shift + Uruchom ponownie ponownie z ekranu logowania do systemu.
Okno logowania windows 10
Uruchomienie ponowne komputera z ekranu logowania (Shift + Uruchom ponownie) wywoła WinRe
  • Wciśnij przycisk F8 i uruchom komputer. Opcja nie działa na nowszych komputerach z biosem UEFI.

[su_note note_color=”#d4edda”]F8lub Shift + F8 wciskasz gdy pojawia się pierwsze wczytanie komputera. Przed pojawieniem się ekranu wczytywania Windows 10 z poniższego zdjęcia.

  • Zrestartuj komputer 3 razy z rzędu. Jeżeli system nie wczyta się poprawnie 3 razy z rzędu, to za czwartym razem uruchomi się podsystem WinRe.
start windows 10 logo
Gdy pojawi się ekran wczytywania, zresetuj komputer – po 3 nieudanych próbach wczytania systemu, windows uruchomi środowisko odzyskiwania

Wywołanie trybu awaryjnego w środowisku odzyskiwania Windows (WinRe)

Każdy ze sposobów powyżej spowoduję wyświetlenie widoku WinRE.

winre
WinRe – środowisko odzyskiwania Windows 10

Opcje wybieramy w następującej kolejności

Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane -> Ustawienia uruchamiania -> Uruchom ponownie

Po uruchomieniu ponownie komputera wyświetli nam się ostatni ekran przed wyborem trybu awaryjnego. W tym widoku możemy wybrać opcje 9 opcji z klawiatury za pomocą klawiszy F1-F9.

Tryb awaryjny urchomisz za pomocą F4, z obsługą sieci F5 a z wierszem poleceń F6

Ustawienia uruchamiania systemu Windows 10

Po tym wyborze zobaczysz system w trybie awaryjnym.

Tryb awaryjny systemu windows 10
Awaryjne uruchomienie Windows 10

Bezpośrednie włączenie trybu awaryjnego

Poniższe dwa sposoby umożliwiają uruchomienie trybu awaryjnego win10 bez konieczności wykonywania powyższych sposobów z WinRe.

  1. Użyj aplikacji Konfiguracji systemu, która jest znana również jako msconfig.exe, następnie przejdź do zakładki Rozruch, zaznacz opcję bezpieczny rozruch i minimalny. Po zapisaniu komputer jednorazowo uruchomi się w trybie awaryjnym! (Najłatwiejszy i najszybszy sposób)
Msconfig - wlaczenie trybu awaryjnego
Konfiguracja systemu, uruchomienie trybu awaryjnego
  1. Zaawansowane: Wywołanie trybu awaryjnego za pomocą linii poleceń.
bcdedit /set
Wiersz poleceń (cmd) z uprawnieniami administracyjny

⚠️Poniższa komenda spowoduje, że system zawsze będzie uruchamiał się w trybie awaryjnym!

bcdedit /set {default} safeboot minimal

Po otrzymaniu informacji „Operacja ukończona pomyślnie” i uruchomieniu ponownym komputera. Windows 10 załaduje się w trybie awaryjnym.

bcdedit safeboot minimal
Wiersz poleceń – komenda trybu awaryjnego. Z informacją o zmianie

Jeżeli chcesz, by system zaczął ponownie uruchamiać się w normalnym trybie, należy wejść ponownie w aplikacje linii poleceń i wpisać.

bcdedit /deletevalue {default} safeboot

Podsumowanie

Tryb awaryjny wyróżnia się dodatkowymi informacjami, jak brak tapety, tekstem po rogach ekranu „tryb awaryjny” oraz numerem wersji Windows na górze ekranu, dlatego nie ma możliwości, że możesz go przeoczyć. WinRe to również świetne narzędzie do naprawy i analizy systemu, które może posłużyć nie tylko do wywołania tej opcji.

Jeśli znasz jeszcze szybsze sposoby na to, by wywołać awaryjne uruchamianie systemu Windows 10. Proszę podziel się nim w komentarzach!

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.