Sektor Utilities - użyteczności publicznych a Rozszerzona Rzeczywistość

Sektor Utilities – użyteczności publicznych a Rozszerzona Rzeczywistość

Ostatnio zaktualizowany:

Oferowanie dóbr wymaga zorganizowania konkretnych działań ludzi, dlatego też można wyróżnić organizacje, które oferują dobra prywatne, na przykład przedsiębiorstwa, jak też organizacje, które oferują dobra i usługi użyteczności publicznej.

1. Sektor Utilities – co to jest

Sektor Utilities jest organizacją, której zadaniem jest utrzymanie infrastruktury dla usług publicznych, bardzo często świadczy ona też usługi, wykorzystując tę infrastrukturę. Użyteczność publiczna nazywana jest też narzędziem i może się ona odnosić również do zestawu usług świadczonych przez te organizacje, które konsumowane są przez społeczeństwo, na przykład: węgiel, energia elektryczna, gaz ziemny, woda, ścieki, telefonia czy komunikacja. Sektor Utilities charakteryzuje się złożonymi procesami biznesowymi i wysokim standardem bezpieczeństwa. Zadania, które są przed nim stawiane, to: bieżące oraz nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług, które są powszechnie dostępne.

2. Rodzaje użyteczności publicznej

Głównym celem przedsiębiorstw użyteczności publicznej, jest zaspokojenie potrzeb ludności poprzez wytwarzanie lub świadczenie usług, oraz dóbr między innymi w zakresie:

 • bankowości
 • komunikacji miejskiej
 • inżynierii sanitarnej (wodociągi, oczyszczanie, kanalizacja)
 • edukacji
 • ubezpieczeń
 • zarządu państwowymi zasobami lokalowymi
 • zarządu państwowymi terenami zielonymi
 • usług pogrzebowych, oraz utrzymania urządzeń cmentarnych
 • usług kulturalnych
 • zarządu uzdrowiskami
 • usług medycznych

metro

3. Co to jest Rozszerzona Rzeczywistość

Rozszerzona Rzeczywistość, czyli Augmented Reality, jest technologią, która łączy ze sobą dwa światy, rzeczywisty i wirtualny. Z pomocą kamery np. smartfona nakładane są dodatkowe informacje (grafiki, animacje) na rzeczywisty obraz. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, to Rozszerzona Rzeczywistość otacza nas z każdej strony, zastosowanie tej technologii można zauważyć między innymi w:

 • lotnictwie
 • medycynie
 • motoryzacji
 • przemyśle
 • szkolnictwie
 • muzeach
 • marketingu
 • rozrywce
 • oraz różnych sektorach użyteczności publicznej

4. Użyteczność publiczna a Rozszerzona Rzeczywistość

Rozszerzona Rzeczywistość znajduje swoje zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, dzięki czemu znacznie ułatwia prace specjalistom z różnych branż. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wykorzystania Rozszerzonej Rzeczywistości w użyteczności publicznej, w takich sektorach jak:

 • energia elektryczna – sektor energetyczny, to również cała infrastruktura architektoniczna, która towarzyszy procesom, jakie tam zachodzą. Wykorzystanie AR na tej płaszczyźnie znacząco przyczyni się do poprawy różnych etapów budowy oraz projektowania. Rozszerzona Rzeczywistość daje możliwość monitorowania postępu budowy, zgodnie ze stanem projektu planowanego z tym wybudowanym. Innym przykładem wykorzystania AR w energetyce są okulary, dzięki którym pracownicy mają natychmiastowy dostęp między innymi do takich informacji jak: instrukcje, schematy, obrazy, hologramy, czy nagrania wideo, oraz rzuty obiektów, które są przez nich obsługiwane, dzięki czemu energetycy będą mogli nie tylko szybciej, ale też bezpieczniej wykonywać zlecone im prace
 • medycyna – Rozszerzona Rzeczywistość zagościła na dobre w medycynie. Dzięki AR lekarze mogą tworzyć przestrzenne modele narządów pacjenta lub zmian, które należy wyciąć, mogą też tworzyć dokładne modele odpowiadające anatomii pacjenta. Domeną Rozszerzonej Rzeczywistości w medycynie jest obrazowanie ultrasonograficzne, to dzięki AR technik USG jest w stanie wyświetlić na monitorze obraz płodu, który znajduje się bezpośrednio w brzuchu pacjentki. Ale to nie wszystko, ponieważ AR daje ogromne możliwości lekarzom również podczas operacji, gdzie mogą oni między innymi stworzyć wizualizację ukrytych, bądź zablokowanych części ciała

augmented reality w medycynie

 • edukacja – Rozszerzona Rzeczywistość, daje możliwość w: szkoleniach inżynierskich, nauczaniu umiejętności zawodowych, szkoleniach chirurgicznych oraz ratowniczych, nauczaniu początkowym czy laboratoriach naukowych. AR w nauce można wykorzystać między innymi w e-learningu. Niezwykle ważne jest przygotowanie dobrych i rzetelnych materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu. Klasyczne, papierowe podręczniki w przyszłości będzie można zastąpić książkami wykorzystującymi technologię AR. Takie rozwiązanie, będzie szczególnie przydatne w blended learningu. Innym przykładem wykorzystania Rozszerzonej Rzeczywistości w nauce to laboratoria, dzięki niej będzie można uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki, wykorzystując rozwiązania, które są stosowane przez firmy na co dzień
 • bankowość – również w tej dziedzinie nowe technologie sprzyjają rozwojowi nowych usług oraz produktów, banki coraz chętniej sięgają po Rozszerzoną Rzeczywistość, między innymi do promocji swoich produktów. Przykładowo jeden z banków wprowadził innowacyjne rozwiązanie, które oferuje w aplikacji mobilnej możliwość zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego przy użyciu kodu Aztec. Inny bank rozwija funkcjonalność swojej aplikacji mobilnej dedykowanej dla klientów indywidualnych. Użytkownicy nowej wersji mogą korzystać z usługi rozszerzonej rzeczywistości, czytelnych kalkulatorów kredytowych oraz funkcji płacenia przy użyciu kodów QR
 • komunikacja miejska – aplikacja ARbus, jest świetnym przykładem na to, jak można wykorzystać Rozszerzoną Rzeczywistość, w przestrzeni publicznej. Wspomniana aplikacja daje możliwość prezentowania aktualnego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Ten projekt jest niezwykle ciekawy nie tylko ze względu na zastosowane w nim rozwiązania, ale też ze względu na jego funkcjonalność, gdyż już po 3 sekundach bez konieczności ręcznego wpisywania lokalizacji, wyświetla się rozkład na wirtualnych tablicach.

smartphone

 • wodociągi – inżynier korzystając z odpowiedniej aplikacji, będzie mógł kierując na drogę swojego smartfona, zobaczyć każdy element podziemnej infrastruktury: rury kanalizacyjne, kable czy urządzenia elektryczne. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwi pracę oraz pozwoli na dokładniejsze planowanie napraw, rozwoju sieci, czy nowych inwestycji, bez konieczności zaglądania do tradycyjnych, często nieaktualnych planów
 • ubezpieczenia – Rozszerzona Rzeczywistość wykorzystywana jest między innymi do analizy rynkowej oraz kosztów ubezpieczenia budynków przed ich wybudowaniem, opierając się na ich wirtualnych modelach 3D oraz planach architektonicznych, dzięki czemu ubezpieczyciel będzie mógł wykonać wirtualny spacer. Innym przykładem wykorzystania AR jest tworzenie symulacji scenariuszy ryzyka, awarii, lub też skuteczności na przykład dróg. Ubezpieczyciel będzie mógł też przeprowadzić wirtualne testy umiejętności prowadzenia pojazdu, przed sprzedażą polisy klientowi
 • oczyszczalnia ścieków – specjaliści będą mogli podczas wykonywania pracy wykorzystać specjalne okulary przypinane do kasków, wyposażone w kamerę i czujniki, których zadaniem będzie przechwytywanie oraz nagrywanie w czasie rzeczywistym informacji o otoczeniu, które ich otacza. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik będzie mieć między innymi dostęp do instrukcji krok po kroku, potrzebnych danych technicznych oraz informacji o stężeniu gazów

Oczywiście wspomniane wyżej przykłady zastosowania AR w usługach użyteczności publicznej, to kropla w morzu, ponieważ Rozszerzona Rzeczywistość po pierwsze dopiero wkracza do tych gałęzi, po drugie obszary te są na początku drogi wprowadzania tej technologii. Ale jedno jest pewne AR coraz częściej nam towarzyszy i będziemy dostrzegać jej zastosowanie coraz częściej, z korzyścią dla nas. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach jakie oferuję Rozszerzona Rzeczywistość wejdź na stronę https://ttpsc.com/pl/skillworx/

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.