Plik HOSTS w systemie Windows – informacje, edycja i zastosowanie

 w Poradniki, brak komentarzy