Jak przywrócić ustawienia fabryczne Windows 10?

Ostatnio zaktualizowany:

Kiedyś, dawno temu, gdy następował problem z systemem Windows 98, XP to jedynym słusznym rozwiązaniem było wykonanie przysłowiowego formatu dysku. Każdy specjalista naprawiający komputery na pewno wypowiedział pamiętne zdanie o formatowaniu systemu.

Oczywiście, format jest bardzo dobrą rzeczą, jednak z systemem Windows 10 przywracanie ustawień fabrycznych (ang. windows 10 recovery) jest banalnie proste, co niweluje użycie formatowania, które jak wiesz, usuwa wszystkie dane z partycji systemu. Dodatkowo wydłuża czas reinstalacji i ponownej konfiguracji komputera z tym systemem. Wymogiem formatowania jest również posiadanie dysku lub pliku .ISO z systemem, natomiast przywrócenie nie wymaga posiadania płyty instalacyjnej.

W poradniku poniżej krok po kroku wyjaśnię, w jaki sposób wykonać przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych i to, z jakimi konsekwencjami to się wiąże.

Aktualnie są dostępne dwa sposoby na wykonanie zresetowanie systemu do ustawień fabrycznych — jeden z nich prowadzi przez panel ustawień systemu, drugi poprzez wywołanie konsoli odzyskiwania Windows 10 (WinRE). Oba pokaże poniżej.

Jeżeli partycja, na której znajduję się Windows 10, korzysta z szyfrowania dysku BitLocker to przed jego resetem, musisz mieć klucz dysku. Umożliwi to jego odblokowanie i tym samym reset ustawień.

Rodzaje resetu ustawień fabrycznych systemu Windows 10

W dwóch sposobach, które przedstawię, na pewnym etapie procesu reinstalacji ustawień systemu wyświetli się poniższa opcja wyboru. Są to dwie opcje z czterema wariantami, w jaki sposób system ma dokonać powrotu do stanu początkowego.

Resetowanie systemu WIndows 10
Opcje resetowania systemu Windows 10

 1) Zachowaj moje pliki.

  1. Wstępnie zainstalowane aplikacje włączone

Wybór tej opcji powoduje ponowną instalację Windowsa, z zachowaniem plików użytkownika. Nie zachowuję zainstalowanych w systemie aplikacji, sterowników czy zmian wprowadzonych w ustawieniach. Jeżeli posiadasz laptopa to również, przywróci aplikacje domyślne dodane przez producenta.

  1. Wstępnie zainstalowane aplikacje wyłączone

Wykonuje wszystko, co w powyższym akapicie, jednak nie instaluje fabrycznie dodanych aplikacji przez producentów laptopów.

Mimo, że opcja informuje o zachowaniu plików. Zalecam wykonanie kopii zapasowej najważniejszych danych czy plików ustawień. Przywracanie usuwa aplikacje z systemu, a niektóre z nich mogą posiadać spersonalizowane ustawienia. Takie dane aplikacji mogą zostać usunięte.

W moim przypadku ponowna instalacja aplikacji przywróciła poprzednią konfigurację, co oznacza, że system jej nie usunął wraz z przywracaniem. Nie wiem jak przywracanie, zachowa się to w przypadku twoich aplikacji.

 2) Usuń wszystko.

  1. Wymazanie danych włączone

Jest to opcja pożądana w przypadku sprzedaży komputera wraz z dyskiem, nie tylko usuwa wszystkie pliki, ale również je nadpisuje. Co powoduje, że nowy użytkownik komputera nie będzie mógł z dysku odzyskać twoich danych. Zajmuje to więcej czasu w przypadku opcji poniżej.

  1. Wymazanie danych wyłączone

Dane są tylko kasowane i nienadpisywane. Zajmuje to mniej czasu, jednak powoduje, że usunięte dane można odzyskać programami do odzyskiwania danych.

Sposób nr 1. Resetowanie ustawień fabrycznych po zalogowaniu w systemie Windows 10

Otwierasz pasek startu systemu, następnie na klawiaturze wpisujesz Ustawienia. Windows wyszuka tę opcję, a następnie ją otwierasz (2)

Przejście do ustawień systemu Windows 10
Przejście do ustawień systemu Windows 10

Po uruchomieniu ustawień klikasz na sekcje Aktualizacja i zabezpieczenia.

Ustawienia Windows10
Ustawienia Windows 10

Kolejnym krokiem jest przejście do sekcji Odzyskiwanie (1). Klikasz przycisk Rozpocznij (2). Uruchomi się niebieskie okno z wyborem opcji resetu systemu (3)

 
Windows 10 ustawienia fabryczne
Windows 10 ustawienia fabryczne

Jak już zdecydujesz się na wariant resetu to należy wybrać rodzaj reinstalacji ustawień fabrycznych. Masz do wyboru znowu dwie opcje. Pobranie najnowszego systemu Windows 10 z chmury lub lokalną reinstalację.

Przywrócenie Windows 10
Sposób ponownej instalacji systemu Windows 10

Lokalna reinstalacja jest szybsza, ponieważ system nie musi pobierać pliku ISO z najnowszym Windowsem, o rozmiarze 4+ GB.

Następnie aplikacja rozpoczyna analizę dysku, po krótkiej chwili komputer lub laptop jest gotowy do finalnego resetu. Dodatkowo otrzymujesz listę aplikacji zainstalowanych w systemie, która zostanie usunięta.

Co usunie zresetowanie Windows 10.
Co usunie zresetowanie Windows 10.

Rekomenduje spisanie tych aplikacji, z których najczęściej korzystasz, po odzyskaniu ustawień fabrycznych będziesz mógł zainstalować ponownie.

lista aplikacji do usunięcia
Lista aplikacji, która system usunie podczas przywracania ustawień fabrycznych

Następnie wyświetli się finalne potwierdzenie resetu i reinstalacji Windows 10 i komputer uruchomi się ponownie rozpoczynając proces przywracania ustawień fabrycznych.

Następnie, gdy system już przywróci Windowsa, zostanie on ponownie uruchomiony i skonfigurowany. To wyświetli na pulpicie plik z usuniętymi aplikacjami. Tapeta, konta użytkowników pliki osobiste powinny zostać zachowane, jednak zalecam wykonanie ich kopii.

Przywrócony windows 10 z listą usuniętych aplikacji

Sposób nr 2. Przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez aplikacje odzyskiwania Windows 10 (WinRe)

Podczas logowania do systemu należy przycisnąć przycisk Shift oraz Uruchomić ponownie komputer. Opcja ta działa również, gdy jesteś zalogowany w Windows 10. Wystarczy, że wykonasz identyczną czynność w Windows 10.

Po uruchomieniu komputera wyświetli się niebieski ekran WinRe, w którym wybieramy Rozwiąż Problemy.

Uruchomienie ponowne komputera z ekranu logowania (Shift + Uruchom ponownie) wywoła WinRe

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.