Instalacja modułu mod_pagespeeed
Instalacja modułu mod_pagespeeed

Instalacja modułu mod_pagespeed na serwerze / vps

Ostatnio zaktualizowany:

Mod_pagespeed to specjalnie przygotowany moduł do serwera Apache2 / Nginx, który ma na celu poprawienie i optymalizacje stron internetowych. Instalacja jest prosta i składa się z kilku komend, które należy wykonać w kliencie SSH. Więcej informacji o możliwościach modułu znajdziesz na stronie poświęconej omówieniu modułu.

Apache

Moduł do Apache wspiera dystrybucje Fedora / CentOS oraz Debian/Ubuntu (32 i 64 bit)

 1. Logujemy się do serwera / vps i przelogowujemy się na konto root.
 2. Pobieramy oficjalny plik modułu ze strony modpagespeed.com, do wyboru są dwie wersje (ostatnia stabilna, i beta) za pomocą opcji wget / curl.

CentOS / Fedora

wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm 

Następnie wykonujemy polecenia instalacyjne:

sudo yum install at # jeżeli nie jest zainstalowany
sudo rpm -U mod-pagespeed-*.rpm

Aktualizacja modułu:

sudo yum install at # jeżeli nie jest zainstalowany
sudo rpm -U mod-pagespeed-*.rpm

Debian / Ubuntu

wgert https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_amd64.deb

Następnie wykonujemy polecenia instalacyjne:

sudo dpkg -i mod-pagespeed-*.deb
sudo apt-get -f install

Aktualizacja modułu:

sudo yum update mod-pagespeed-beta lub mod-pagespeed-stable
sudo /etc/init.d/httpd restart

Co instaluje się na serwerze?

 • Plik modułu apache – mod_pagespeed_ap24.so (Apache 2.4) lub mod_pagespeed.so (Apache 2.2),
 • Pliki konfiguracyjne Pagespeed.conf, pagespeed_libraries.conf) i pagespeed.load (Debian),

Zamiana modułu stabilnego na wersje beta

W przypadku zamiany modułu na wersje beta, należy odinstalować stary moduł i zainstalować wersje beta

Fedora / CentOS

sudo yum remove mod-pagespeed-stable
sudo yum install mod-pagespeed-beta

Debian / Ubuntu

sudo apt-get remove mod-pagespeed-stable
sudo apt-get install mod-pagespeed-beta

Konfiguracja – czyli jak edytować moduł (Apache 2.4)

 • Za pośrednictwem pliku pagespeed.conf w folderze modułów Apache (zmiany globalne),
Plik PageSpeed.conf
/etc/apache2/mods-enabled

[ubuntu-server]

 • W plikach konfiguracyjnych strony (Virtual Host).
Plik VIrtual Host - zmiany pagespeed
/etc/apache2/sites-enabled/
 • W pliku .htaccess
Wyłączenie opcji PageSpeed w htaccess
Wyłączenie modułu PageSpeed

Uruchamianie i wyłączanie filtrów modułu mod_pagespeed

W podanych wyżej plikach można dodawać filtry modułów, modyfikować je i wyłączać. Opis poszczególnych filtrów znajduje się tutaj.oraz na oficjalnej stronie.

Zablokowanie przykładowych filtrów

ModPagespeedForbidFilters rewrite_images,combine_css

Włączenie przykładowych filtrów

ModPagespeedEnableFilters combine_css,extend_cache,rewrite_images

Rezultat powinien być widoczny w źródle strony po odświeżeniu strony / restarcie serwera WWW.

Nginx

Instalacja automatyczna [zalecana opcja]

W przypadku instalacji automatycznej modułu na serwerze nginx należy wykonać następujące polecenia:

bash <(curl -f -L -sS https://ngxpagespeed.com/install) \
   --nginx-version latest

Gdy chcemy wybrać opcje i wersje modułu należy wykonać polecenie

bash <(curl -f -L -sS https://ngxpagespeed.com/install) --help

Instalacją manualna (kompilacja)

Na początku instalujemy kompilator c++. W przypadku starszych wersji serwerowych (Ubuntu 12.04, CentOS 5, CentOS 6) należy zainstalować ręcznie nowszy kompilator (więcej informacji)
Fedora / CentOS

sudo yum install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip libuuid-devel

Debian / Ubuntu

sudo apt-get install build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip uuid-dev

Pobranie ngx_pagespeed i rozpakowanie

#[Sprawdź ostatnią wersje modułu nginx_pagespeed i podaj na dole]
NPS_VERSION=1.13.35.1-beta
cd
wget https://github.com/apache/incubator-pagespeed-ngx/archive/v${NPS_VERSION}.zip
unzip v${NPS_VERSION}.zip
nps_dir=$(find . -name "*pagespeed-ngx-${NPS_VERSION}" -type d)
cd "$nps_dir"
NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/beta/}
NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/stable/}
psol_url=https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/${NPS_RELEASE_NUMBER}.tar.gz
[ -e scripts/format_binary_url.sh ] && psol_url=$(scripts/format_binary_url.sh PSOL_BINARY_URL)
wget ${psol_url}
tar -xzvf $(basename ${psol_url}) # extracts to psol/

Pobranie i zainstalowanie serwera nginx z obsługą pagespeed

NGINX_VERSION = [sprawdź stronę nginxa dla najnowszej wersji] 
cd 
wget http://nginx.org/download/nginx-${NGINX_VERSION}.tar.gz 
tar -xvzf nginx - $ {NGINX_VERSION} .tar.gz 
cd nginx- $ {NGINX_VERSION} / 
./configure --add-module = $ HOME / $ nps_dir $ {PS_NGX_EXTRA_FLAGS} 
make 
sudo make install

Jeżeli chcesz użyć modułów dynamicznych to należy zmienić komendę add-module= na add-dynamic-module=

Dodatkowe informacje na temat modułu prędkości oraz to w jaki sposób sprawdzić czy działa prawidłowo znajduję się w artykule Przyśpieszenie strony www – opis modułu Apache / Nginx

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.