Instalacja modułu mod_pagespeed na serwerze / vps

 w Hosting, Linux, Poradniki, WWW,

Mod_pagespeed to specjalnie przygotowany moduł do serwera Apache2 / Nginx, który ma na celu poprawienie i optymalizacje stron internetowych. Instalacja jest prosta i składa się z kilku komend, które należy wykonać w kliencie SSH. Więcej informacji o możliwościach modułu znajdziesz na stronie poświęconej omówieniu modułu.

Apache

Moduł do Apache wspiera dystrybucje Fedora / CentOS oraz Debian/Ubuntu (32 i 64 bit)

  1. Logujemy się do serwera / vps i przelogowujemy się na konto root.
  2. Pobieramy oficjalny plik modułu ze strony modpagespeed.com, do wyboru są dwie wersje (ostatnia stabilna, i beta) za pomocą opcji wget / curl.

CentOS / Fedora

Następnie wykonujemy polecenia instalacyjne:
Aktualizacja modułu:

Debian / Ubuntu

Następnie wykonujemy polecenia instalacyjne:
Aktualizacja modułu:

Co instaluje się na serwerze?

  • Plik modułu apache – mod_pagespeed_ap24.so (Apache 2.4) lub mod_pagespeed.so (Apache 2.2),
  • Pliki konfiguracyjne Pagespeed.conf, pagespeed_libraries.conf) i pagespeed.load (Debian),

Zamiana modułu stabilnego na wersje beta

W przypadku zamiany modułu na wersje beta, należy odinstalować stary moduł i zainstalować wersje beta

Fedora / CentOS

Debian / Ubuntu

Konfiguracja – czyli jak edytować moduł (Apache 2.4)

  • Za pośrednictwem pliku pagespeed.conf w folderze modułów Apache (zmiany globalne),
Plik PageSpeed.conf

/etc/apache2/mods-enabled
[ubuntu-server]

  • W plikach konfiguracyjnych strony (Virtual Host).
Plik VIrtual Host - zmiany pagespeed

/etc/apache2/sites-enabled/

  • W pliku .htaccess
Wyłączenie opcji PageSpeed w htaccess

Wyłączenie modułu PageSpeed

Uruchamianie i wyłączanie filtrów modułu mod_pagespeed

W podanych wyżej plikach można dodawać filtry modułów, modyfikować je i wyłączać. Opis poszczególnych filtrów znajduje się tutaj.oraz na oficjalnej stronie.

Zablokowanie przykładowych filtrów

Włączenie przykładowych filtrów

Rezultat powinien być widoczny w źródle strony po odświeżeniu strony / restarcie serwera WWW.

Nginx

Instalacja automatyczna [zalecana opcja]

W przypadku instalacji automatycznej modułu na serwerze nginx należy wykonać następujące polecenia:

Gdy chcemy wybrać opcje i wersje modułu należy wykonać polecenie

Instalacją manualna (kompilacja)

Na początku instalujemy kompilator c++. W przypadku starszych wersji serwerowych (Ubuntu 12.04, CentOS 5, CentOS 6) należy zainstalować ręcznie nowszy kompilator (więcej informacji)
Fedora / CentOS

Debian / Ubuntu

Pobranie ngx_pagespeed i rozpakowanie

Pobranie i zainstalowanie serwera nginx z obsługą pagespeed

Jeżeli chcesz użyć modułów dynamicznych to należy zmienić komendę add-module= na add-dynamic-module=

Dodatkowe informacje na temat modułu prędkości oraz to w jaki sposób sprawdzić czy działa prawidłowo znajduję się w artykule Przyśpieszenie strony www – opis modułu Apache / Nginx