ABC automatyzacji pracy przy komputerze dla specjalistów SEO i nie tylko!

 w Linux, Oprogramowanie, Poradniki, SEO,

Auto Text Expander Google Chrome

Auto Text Expander

Interfejs wtyczki

Wtyczka do przeglądarki umożliwiająca tworzenie skrótów klawiszowych, które wklejają odpowiedni tekst wraz z informacją ze schowka. Jest to przydatne chociażby podczas pisania maili. Można ją wykorzystać do przechowywania rożnych elementów tekstowych, które się powtarzają. Dodatek jest bezpłatny i nie posiada reklam, umożliwia również eksport i import skrótów klawiszowych.

Auto text expander chrome extension

Działanie rozszerzenia auto text expanderAutomatyzacja pracy na komputerze np. czynności w systemie Windows

Notepad++

automatyzacja czynności w edytorze tekstu notepad ++

Interfejs programu notepad++

Notepad++ jak sama nazwa wskazuję jest lepszą wersją windowsowego notatnika. Umożliwia prace na wielu plikach tekstowych poprzez zakładki, pozwala również na świetną automatyzacje czynności w edytorze tekstu poprzez wbudowane nagrywanie i odtwarzanie macro.

Przykładowe macro tekstu, które usuwa znaki nowej linii \n zamieniając je na przecinek ze spacją.AutoHotKey + Pulover’s Macro Creator

Język skryptowy do automatyzacji działań na komputerze, nie tylko w przeglądarce! Oprogramowanie bezpłatne o bardzo dużych możliwościach. Pozwala ustawić specjalne skróty klawiszowe, które będą działać tylko w danej aktywnej aplikacji oraz makr. Umożliwia korzystanie w skryptach z pól systemu Windows jak i innych elementów tego systemu.

Przygotowanie skryptu polega na stworzeniu pliku tekstowego (za pomocą np. notatnika) o rozszerzeniu .ahk oraz jego uruchomienie. Aktywność programu można sprawdzić w pasku startowym windows obok ikon

Program posiada wsparcie dużej społeczności, na jego stronie znajduję się lista gotowych skryptów skryptów oraz bazę pomocy dla początkujących i drzemie w nim ogromny potencjał do automatyzacji czynności  np. skryptów do oszukiwania w grach komputerowych

Przykładowy skrypt AutoHotkey otwierający notatnik podczas wciśnięcia przycisków numpad0 + numpad2 oraz wyświetlający msgBox przy wciśnięciu numpad0 + numpad1.

Numpad0 & Numpad1::
MsgBox, Podczas wciskania przycisku numpad0 wcisnąłeś numpad1.
return

Numpad0 & Numpad2::
Run, notepad.exe
return

PulOver’s Macro Creator to aplikacja macro do nagrywania i obsługi makr za pomocą języka AutoHotKey. Ułatwia zarządzanie i przygotowanie makr.

PulOver's Macro Creator

Interfejs – PulOver’s Macro CreatorExcel – Visual Basic for Applications (VBA)

Microsoft Excel to narzędzie, które pozwala nie tylko manipulować kolumnami czy wierszami arkusza danych – za pomocą skryptów VBA możemy pobrać setki tysięcy obrazów automatycznie na dysk oraz je odpowiednio nazwać by były bardziej przyjazne wyszukiwarce internetowej. W poszukiwaniu automatycznych skryptów zalecam stronę stackoverflow.com.

Wiele firm korporacyjnych posiada setki gotowych skryptów, z których korzystają pracownicy – jeżeli uważasz się za eksperta od Excela to powinieneś zapoznać się z poradnikiem dotyczącym języka VBA, który znajduję się w przycisku poniżej.

Konfiguracja w Excelu:

^ Skrypt, który obcina slug adresu URL zostawiając tylko domenę www
'Źródło skryptu: https://github.com/macklevine/SEOMacros

'for splitting domains out from a disavow list
Sub splitURLS()
  Dim counter As Long
  Dim cellValue As String
  counter = 3
  With ActiveSheet
    Do While .Cells(counter, 1) <> 0
      cellValue = .Cells(counter, 1).Value
      If Left(cellValue, 7) = "http://" Then
        If InStr(9, cellValue, "/") = 0 Then
          .Cells(counter, 2).Value = Mid(cellValue, 8)
        Else
          .Cells(counter, 2).Value = Mid(cellValue, 8, InStr(8, cellValue, "/") - 8)
        End If
      ElseIf Left(cellValue, 7) = "domain:" Then
        .Cells(counter, 2).Value = Mid(cellValue, 8)
      ElseIf Left(cellValue, 8) = "https://" Then
        If InStr(9, cellValue, "/") = 0 Then
          .Cells(counter, 2).Value = Mid(cellValue, 9)
        Else
          .Cells(counter, 2).Value = Mid(cellValue, 9, InStr(9, cellValue, "/") - 9)
        End If
      Else
      End If
    counter = counter + 1
    Loop
  End With
End Sub

^ Skrypt, który pozwala pobrać duża ilość zdjęć z odpowiednią nazwą
'Źródło skryptu: https://stackoverflow.com/questions/10383614/get-pictures-from-a-url-and-then-rename-the-picture
Option Explicit

Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" _
Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, _
ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, _
ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long

Dim Ret As Long

'~~> This is where the images will be saved. Change as applicable
Const FolderName As String = "C:\Temp\"

Sub Sample()
  Dim ws As Worksheet
  Dim LastRow As Long, i As Long
  Dim strPath As String

  '~~> Name of the sheet which has the list
  Set ws = Sheets("Sheet1")

  LastRow = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row

  For i = 2 To LastRow '<~~ 2 because row 1 has headers
    strPath = FolderName & ws.Range("A" & i).Value & ".jpg"

    Ret = URLDownloadToFile(0, ws.Range("B" & i).Value, strPath, 0, 0)

    If Ret = 0 Then
      ws.Range("C" & i).Value = "File successfully downloaded"
    Else
      ws.Range("C" & i).Value = "Unable to download the file"
    End If
  Next i
End Sub


Skrypty bash

Bash z nakładką Fish

Bash jest uniksowym językiem poleceń.

Bash jest uniksowym systemem poleceń, ułatwiającym pracę i zarządzanie w systemach Unix. Możliwa jest również jego instalacja w systemie Windows 10. Skrypty i aplikacje napisane w tej formie pozwalają na duża elastyczność oraz automatyzacje np. kompresji zdjęć, operacji tekstowych na plikach, usuwanie duplikatów, zliczanie unikalnych wyrazów i wiele innych. Jest to o wiele lepszy odpowiednik programu cmd z systemu Windows.

Przykładowe komendy można sprawdzić za pomocą wpisania w konsoli curl cheat.sh/<nazwa polecenia>  zwróci to przykłady poleceń.

Najpopularniejsze narzędzia, z których korzystam to:

 • imgp – kompresja i manipulacja zdjęciami
# 
# imgp 
# 
# Zmniejszenie zdjęc i rotacja z wiersza polecenia dla obrazów JPEG i PNG. 
# 
# Konwertuj pojedyncze obrazy i / lub całe katalogi zawierające poprawne formaty obrazu:
imgp -x 1366x1000 path/to/dir path/to/file   
# 
# Skalowanie obrazu o 75% i nadpisanie obrazu źródłowego do docelowej rozdzielczości: 
imgp -x 75 -w path/to/file
# # Obracanie obrazu w prawo o 90 stopni: 
imgp -o 90 path/to/file
# #
 • pngquant – kompresja plików png
#https://stackoverflow.com/questions/9647920/recursively-batch-process-files-with-pngquant

#Jeśli masz ograniczoną głębokość katalogów i niezbyt wiele plików, to leniwe rozwiązanie: 
pngquant *.png */*.png */*/*.png
#Standardowe rozwiązanie: 
find . -name '*.png' -exec pngquant --ext .png --force 256 {} \;
#i wersja wielordzeniowa: 
find . -name '*.png' -print0 | xargs -0 -P8 -L1 pngquant --ext .png --force 256
 • fish – friendly interactive shell
# 
# fish 
# 
# Friendly Interactive Shell. 
# Interpreter wiersza poleceń zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika. 
# 
# Uruchom interaktywną powłokę: 
fish 
# # Wykonaj polecenie: 
fish -c "command" 
# # Uruchom polecenie z pliku: 
fish file.fish 
# # Sprawdź plik pod kątem błędów składniowych: 
fish --no-execute file.fish 
# # Wyświetl informacje o wersji i zakończ: 
fish --version # #
 • mozjpeg – kompresja plików .jpg / .jpeg:
#Przykład - kompresja wszystkich zdjęć w danym aktualnie znajdującym sie folderze do jakości 75% 
find $1 -type f -regex '.*\(jpg\|jpeg\|JPG\)$' -exec mozjpeg -quality 75 -copy none -outfile {} {} \;
 • ImageMagick (convert)
# Aby zmienić rozmiar obrazu na stałą szerokość i wysokość proporcjonalną: 
convert original-image.jpg -resize 100x converted-image.jpg

# Aby zmienić rozmiar obrazu na stałą wysokość i szerokość proporcjonalną: 
convert original-image.jpg -resize x100 converted-image.jpg

# Aby zmienić rozmiar obrazu na stałą szerokość i wysokość: 
convert original-image.jpg -resize 100x100 converted-image.jpg

# Aby zmienić rozmiar obrazu, a jednocześnie zmienić typ pliku: 
convert original-image.jpg -resize 100x converted-image.png

# Aby zmienić rozmiar wszystkich obrazów w katalogu: 
# Aby zaimplementować pętlę 
for file in `ls original/image/path/`;
  do new_path=${file%.*};
  new_file=`basename $new_path`;
  convert $file -resize 150 conerted/image/path/$new_file.png;
done

# Dodanie tekstu (text = Flower)
convert flower.jpg -font courier -fill white -pointsize 20 -annotate +50+50 'Flower' flower_annotate1.jpg

# przyciąć obraz 
convert flower.jpg -crop 128×128+50+50 flower_crop.jpg

# Obrócić obraz 
convert flower.jpg -rotate 45 flower_rotate45.jpg

# Dodać obramowanie 
convert -border 1x1 -bordercolor "#FFFFFF" image.png new-image.png

# Konwersja PNG do JPEG (o 70%), jakość 
convert -quality 70 image.png new_image.jpg
 • komendy tekstowe jak awk, sed, sort, uniq, tr, cat
 •  ^ cat plik.txt | tr " " "\n" | sort | uniq -c | sort -gr > uniq.txt pozwala stworzyć listę unikalnych wyrazów z danego pliku tekstowego (plik.txt) i zapisanie go jako uniq.txt

Podsumowanie

Wymienione wyżej aplikacje i programy pozwalają na automatyzacje wielu czynności, od ściągania plików po stworzenie np. miniatur dla tysięcy zdjęć w minutę :). Od ciebie będzie zależeć jak je wykorzystasz i czy przydadzą Ci się w codziennej pracy. Zalecam zapoznanie się z wyrażeniami regularnymi (regex) oraz linią poleceń – w przypadku szukania skryptów, wiele gotowych rozwiązań znajduję się na YouTube czy stackoverflow.

Strony: 1 2

5 Komentarze

Paweł

3 marca, 2019

Super zestawienie. Wszystkie znane i lubiane, 2 zapomniane (niesłusznie) 🙂 Dzięki za nową motywację do dalszej nauki skryptów.

Odpowiedz

Bartosz

4 marca, 2019

AutoHotKey I Pulover’s Macro Creator rzeczywiście robią robotę. Dzięki za zestawienie

Odpowiedz

Michał

4 marca, 2019

Wojciech dobra marka – świetne zestawienie!

Odpowiedz

Antoni z Reklamea

4 marca, 2019

Świetne zestawienie, dzięki. Wstyd, bo znałem raptem 3 narzędzia z całej listy. Chyba najwyższy czas za automatyzację powtarzalnych czynności.

Odpowiedz

Zgred

4 marca, 2019

Szernięte 🙂 i podane dalej. Fajny spis – tylko keidy się tego uczyć.

Odpowiedz

Zostaw komentarz